Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - 1C_magazynier-logistyk
Nazwa oddziału

 1C_magazynier-logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Opis

Oddział kształcący w zawodzie magazynier-logistyk

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikacje:
- obsługa magazynów

W trakcie nauki w naszej szkole:
- zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych;
- nauczysz się obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu;
- nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

Wykwalifikowany magazynier logistyk:
- przyjmuje i wydaje towary z magazynu;
- przechowuje towary w magazynie;
- ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie;
- prowadzi dokumentację magazynową,
- obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzenie logistyczne i dystrybucję,
- organizuje procesy przedprodukcyjne.

Zatrudnienie:
- magazyny;
- centra logistyczne;
- terminale kontenerowe;
- centra dystrybucyjne;
- firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.