Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - 1B_elektromechanik
Nazwa oddziału

 1B_elektromechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Opis

Oddział kształcący w zawodzie elektromechanik

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikacje:
- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

W trakcie nauki w naszej szkole nauczysz się:
- montować maszyny i urządzenia elektryczne
- konserwować maszyny i urządzenia elektryczne

Wykwalifikowany elektromechanik:
- montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne.
- ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu odpowiednich kwalifikacji możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia chłodnicze lub dźwigowe, a także urządzenia elektryczne taboru kolejowego.