Szczecin
Technikum
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - 1 R - technik reklamy
Nazwa oddziału

 1 R - technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Zawód technik reklamy:

 1. Pożądane cechy kandydata do zawodu:
   Dobry wzrok i słuch, dobra sprawność ruchowa, odporność na stres, poczucie estetyki, umiejętności plastyczne, kreatywność i myślenie abstrakcyjne, predyspozycje organizatorskie, rozróżnianie barw.
 2. Wiodące przedmioty nauczania: 
  przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: podstawy ekonomii          i towaroznawstwa, marketing, rysunek i liternictwo, pracownia technik reklamy, pracownia organizacji reklamy, pracownia grafiki i multimediów, praktyka zawodowa
 3. Umiejętności absolwenta: 
  tworzenie i edytowanie grafiki cyfrowej, opracowywanie ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych, prowadzenie badań rynkowych i reklamowych, dobieranie środków i nośników reklamy w zależności od celu reklamy i branży towarowej, stosowanie różnorodnych technik reklamowych, tworzenie tekstów i sloganów reklamowych, tworzenie reklamy wizualnej, tworzenie scenariuszy reklamy radiowej i telewizyjnej, organizowanie sesji fotograficznych i filmowych na potrzeby reklamy, przygotowywanie kampanii reklamowych, konferencji prasowych, działalności public relations, organizowanie działalności wystawienniczej na targach i wystawach.
 4. Możliwość kontynuacji edukacji: 
  absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika organizacji reklamy. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.
 5. Możliwość podjęcia pracy: 
  agencje reklamowe /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencje public relations, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe, studia graficzne, studia produkcyjne, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Jako technik reklamy będziesz przygotowany do: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; planowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, sporządzania jej budżetu; projektowania i wykonywania środków reklamowych. Technik reklamy projektuje różne loga, tworzy teksty reklamowe, slogany oraz scenariusze reklam. Prowadzi również  negocjacje i rozmowy handlowe, obsługuje nowoczesne programy graficzne. Organizuje sesje fotograficzne oraz projektuje reklamy wizualne. Technik organizacji reklamy projektuje różne przekazy reklamowe dla mediów ATL i BTL, organizuje wystawy i eventy. Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w agencjach reklamowych jako agent reklamowy, pracownik działu kreatywnego, copywriter, projektant grafiki (art designer) czy też media planner. Może być również zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach, które mają komórki marketingowe i komórki public relations .