Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - 1P boks
Nazwa oddziału

 1P boks

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Język niemiecki

Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej dla boksu

Opis