Szczecin
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
Nazwa oddziału

 1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych: test z języka angielskiego

Opis

Jeśli lubisz liczby, lubisz poznawać nowe światy, posługując się biegle językiem angielskim, ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa jest objęta patronatem Anglistyki Wydziału Humanistycznego i Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.  W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez szczecińską Anglistykę i Matematykę. Największą korzyścią płynącą z uczęszczania do klasy dwujęzycznej jest zwiększona liczba godzin języka angielskiego realizowana również podczas zajęć takich jak: realioznawstwo i język angielski w przedmiotach przyrodniczych (science).  Dzięki temu uczniowie bardzo dobrze przygotowują się do zdania matury na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. W klasie tej matematyka i geografia są nauczane dwujęzycznie. Oznacza to, że przedmioty te są prowadzone w języku polski i języku angielskim przez różnych nauczycieli. Proponujemy ponadto rozszerzenia z przedmiotów: matematyka i geografia. Daje to szansę szerokiego wyboru kierunku studiów, a realizacja programu rozszerzonego z matematyki gwarantuje dobre przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.

To klasa dla prawdziwych ludzi renesansu! Profil A to doskonały wybór dla wszechstronnych uczniów, którzy poza matematyką, pragną rozwijać swoje zainteresowania z zakresu języka, ekonomii i gospodarki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a bogata oferta programowa rozszerzeń gwarantuje dostosowanie nauczania do wybranego kierunku studiów.

Absolwenci tej klasy studiują:

- w Polsce: prawo, ekonomia, informatyka, budownictwo, architektura, lotnictwo, anglistyka, germanistyka, psychologia, dziennikarstwo, biznes międzynarodowy, lingwistyka stosowana, studia nad teatrem, biznes i administracja.

- na uczelniach zagranicznych: Wielka Brytania (informatyka, ekonomia, business i zarządzanie, computer science, psychologia, architektura, historia i języki obce), Dania (architektura, ekonomia, inżynieria kreatywna), Holandia (prawo międzynarodowe, prawo, ekonomia i business, zarządznie w firmach międzynarodowych), USA (zarządzanie sportem, psychologia, inżynieria), Niemcy (języki obce i prawo, ekonomia), Irlandia (architektura, IT, computer science).


Chcesz dowiedzieć się, co przez ostatnie lata robili uczniowie klas A w naszej szkole? Zapraszamy na fanpage profilu A

www.facebook.com/a.vlo.szczecin