Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące - 1C_matematyczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

 1C_matematyczno-przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

To profil, którego absolwenci najczęściej wybierają studia na politechnice (Politechnika Warszawska, Wrocławska, ew. Poznańska) lub uczelniach ekonomicznych (głównie Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Uczniowie tej klasy są przygotowywani do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i geografii, dzięki czemu mają bardzo szerokie możliwości wyboru późniejszego kierunku studiów (może to być również medycyna na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym).

Z klas matematyczno-przyrodniczych wywodzą się najczęściej finaliści i laureaci olimpiad: geograficznej, wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczości.