Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące - 1B_biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 1B_biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

To jest oczywiście profil dedykowany przede wszystkim przyszłym studentom uczelni medycznych, ale także kierunków uniwersyteckich i politechnicznych, takich jak: biologia, biotechnologia czy szeroko rozumiana ochrona środowiska.

Klasa objęta jest patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W programie dużo jest zajęć laboratoryjnych oraz lekcji prowadzonych z wykorzystaniem technologii internetowej i multimedialnej w celu ułatwienia wizualizacji omawianych procesów biologicznych i reakcji chemicznych.

Dla zainteresowanych, poza lekcjami, zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadach; biologicznej, chemicznej, ekologicznej oraz wiedzy o żywieniu i żywności.