Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - 1a - Mechatronik
Nazwa oddziału

 1a - Mechatronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w aparaturze medycznej. Urządzenia w których zastosowano technologie mechatroniczne charakteryzują się wielofunkcyjnością, konfigurowalnością, adaptacją do zmieniających się warunków pracy w których są użytkowane oraz prostą obsługą i specjalistycznym serwisowaniem.

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

KWALIFIKACJE

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia  kwalifikacji:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
Zawód MECHATRONIKA stwarza zarówno możliwości zatrudnienia jak i tworzenia nowych miejsc pracy.
MECHATRONICY mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu.
Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności produkcyjnej i usługowej.
Według prognoz specjalistów badających rynek pracy, MECHATRONICY stanowią grupę „zawodów przyszłości”. Potwierdzają to coraz liczniejsze zabiegi pracodawców o pozyskanie pracowników w zawodzie MECHATRONIK już na etapie kształcenia.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE:
Po 3-latach nauki uzyskasz kwalifikacje dające prawo do wykonywania zawodu, staniesz się wykwalifikowanym pracownikiem.
Zajęcia praktyczne realizować będziesz w szkole i w znaczących firmach w regionu.
Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :
 • kurs operatora wózków widłowych,
 • zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kurs SolidWorsk i AutoCad
 • kurs modelowania w systemie MTS,
 • kursy informatyczne ECDL.
 • kurs programowania sterowników PLC.
W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.
PONADTO W NASZEJ SZKOLE ZNAJDZIESZ:
 • Profesjonalną kadrę pedagogiczną /nauczyciele są  zawodowymi.
 • Pomoc pedagogiczną w adaptacji oraz rozwiązywaniu problemów.
 • Nowoczesną bazę dydaktyczną
 • Bibliotekę z bogatym księgozbiorem.
 • WiFi na terenie szkoły.