Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - 1a - Operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 1a - Operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym  (i nie tylko) rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

  Absolwent kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

  KWALIFIKACJE
  Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia  kwalifikacji:

  MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

  Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju co jest gwarancją znalezienia po ukończeniu szkoły zatrudnienia zgodnego z kierunkiem kształcenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem.

  Operator obrabiarek skrawających może pracować:
  • we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców, itp.

  Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuje się na skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotu składające się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i CNC (właściwe wykonanie). Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą.

  MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
  Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

  DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE:
  Po 3-latach nauki uzyskasz kwalifikacje dające prawo do wykonywania zawodu, staniesz się wykwalifikowanym pracownikiem.
  Zajęcia praktyczne realizować będziesz w szkole i w znaczących firmach w regionu.
  Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :
  • kurs operatora wózków widłowych,
  • zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • kurs eksploatacyjny SEP,
  • kurs SolidWorsk i AutoCad
  • kurs modelowania w systemie MTS,
  • kursy informatyczne ECDL.
  W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

  PONADTO W NASZEJ SZKOLE ZNAJDZIESZ:
  • Profesjonalną kadrę pedagogiczną /nauczyciele są  zawodowymi.
  • Pomoc pedagogiczną w adaptacji oraz rozwiązywaniu problemów.
  • Nowoczesną bazę dydaktyczną.
  • Bibliotekę z bogatym księgozbiorem.
  • WiFi na terenie szkoły.