Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - 1E_t. elektryk
Nazwa oddziału

 1E_t. elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Oddział kształcący w zawodzie technik elektryk.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikacje:
- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Wykwalifikowany Technik elektryk:
- montuje, naprawia domowe i przemysłowe instalacje elektryczne,
- buduje i eksploatuje urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłu energii,
- montuje i eksploatuje instalacje i sieci oświetlenia wewnętrznego i ulicznego,
- montuje, konserwuje i naprawia silniki, generatory oraz spawarki,
- montuje i konserwuje układy sterowania, kontroli i zabezpieczeń,
- montuje i serwisuje instalacje alarmowe, monitorujące, antenowe, teleinformatyczne, itp.,
- bada parametry instalacji i urządzeń elektrycznych pod kątem poziomu bezpieczeństwa.