Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - 1D_t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 1D_t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Oddział kształcący w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikacje:
- montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej,
- eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wykwalifikowany Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
- określa warunki lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,
- dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej,
- wykonuje montaż urządzeń i instalacji cieplnych typu: solary, pompy ciepła,
- montuje, konserwuje, naprawia urządzenia i instalacje służące do wytwarzania energii,
- eksploatuje elektrownie wiatrowe i wodne,
- wykonuje diagnostykę i naprawy urządzeń energii odnawialnej,
- bada wpływ obiektów energetycznych na środowisko, prowadzi gospodarkę energią,
- ocenia instalacje elektryczne pod kątem bezpieczeństwa.