Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - 1B_t. automatyk
Nazwa oddziału

 1B_t. automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Oddział kształcący w zawodzie technik  automatyk

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikacje:
- montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej,
- przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Wykwalifikowany Technik automatyk:
- programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),
- montuje czujniki pomiarowe,
- przeprowadza testy urządzeń i instalacji,
- diagnozuje i naprawia układy sterowania oraz układy automatyki,
- wykonuje montaż instalacji elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,
- nadzoruje pracę robotów przemysłowych.