Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - 1A_elektryk
Nazwa oddziału

 1A_elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Opis

Oddział kształcący w zawodzie elektryk

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikacje:
- montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

W trakcie nauki w naszej szkole nauczysz się:
 * w zakresie montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 - montować i konserwować maszyny i urządzenia elektryczne
 - konserwować maszyny i urządzenia elektryczne
* w zakresie montażu i konserwacji instalacji elektrycznych
 - montować instalacje elektryczne
 - konserwować instalacje elektryczne

Wykwalifikowany elektryk:
- wykonuje instalacje elektryczne,
- montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne.
- ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.