Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM- grupa A
Nazwa oddziału

 KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM- grupa A

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Egzamin z języka włoskiego

Opis


KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM GRUPA  Z J. WŁOSKIM

Patronat Wydziału Prawa i Administracji US; Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Italianistyki US

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie;

Przedmiot dodatkowy: elementy prawa;

Pierwszy język nowożytny:

Język włoski– nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

język niemiecki – od podstaw;

język rosyjski – od podstaw;

język angielski –kontynuacja

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

historia

geografia


Dlaczego warto wybrać klasę prawną – dwujęzyczną?

Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

Uczniowie:

– uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

– mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

– biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

-realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

– uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

– uczestniczą w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .

Zajęcia dodatkowe:

-cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez adwokatów i radców prawnych;

– wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

– współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

– wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z j. włoskiego w dniu 10 czerwca 2021 r.  godz. 16.00