Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM- grupa B
Nazwa oddziału

 KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM- grupa B

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Egzamin z języka angielskiego

Opis

KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM GRUPA  Z  J. ANGIELSKIM

Patronat Wydziału Prawa i Administracji US; Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Italianistyki US


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie;

Przedmiot dodatkowy: elementy prawa;

Pierwszy język nowożytny:

Język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

język niemiecki – od podstaw;

język rosyjski – od podstaw;

język włoski –od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

historia

wos

    Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

Uczniowie:

– uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

– mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

– biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

-realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

– uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

– uczestniczą w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .

Zajęcia dodatkowe:

-cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez adwokatów i radców prawnych;

– wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

– współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

– wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z kompetencji językowych z języka angielskiego w dniu 08 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00.