Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - I c_sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców
Nazwa oddziału

 I c_sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 test sprawności - piłka ręczna

Opis

Kierunek utworzony dla  zawodniczek i zawodników kontynuujących szkolenie sportowe po szkole podstawowej, zrzeszonych w klubach sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

WARUNKIEM  przyjęcia do klasy sportowej jest POZYTYWNY wynik próby sprawności fizycznej.

Terminy (do wyboru):

5.06.2021 (sobota) w g.10.00-12.00, Hala sportowa, ul. Narutowicza 17 

lub

8.06.2021 (wtorek) w g.15.00-17.00, Hala sportowa, ul. Narutowicza 17

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ KLASĘ?

·       klasa dla czynnie uprawiających sport w klubach,

·       współpraca z klubami Superligi piłki ręcznej,

·       rzetelne przygotowanie do matury (lekcje, konsultacje, fakultety, dodatkowe zajęcia poza szkołą),

·       zajęcia szkolne dostosowane do cyklu treningowego,

·       uczniowie objęci opieką lekarza i psychologa sportowego oraz fizjoterapeuty,

·       praktyczne lekcje biologii i geografii  (liczne doświadczenia, mikroskopowanie, zajęcia w laboratoriach ZUT i US oraz zajęcia w terenie),

·       poznawanie geografii, kultury innych państw (wycieczki zagraniczne, udział              w Międzynarodowych Targach Turystycznych  ITB w Berlinie oraz w ramach projektu „Kulturalnie przez Europę”),

·     zwiększona liczba godzin zajęć z języka angielskiego pozwala na opanowanie języka angielskiego na poziomie B2 (w sposób komunikatywny w mowie i w piśmie),  

·     przygotowanie do uzyskania certyfikatów  FCE- First Certificate English (50% kosztów pokrywa szkoła),

·     promowanie sportu i zdrowego stylu życia (zajęcia z dietetykiem - Szczęśliwy Sposób Odżywiania - certyfikat),

·     zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i życzliwą atmosferę.

 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

 

 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US,
 • Wydział Nauk o Ziemi US,
 • Wydział Biologii US,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny (ZUT),
 • DKMS (Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku),
 • International School AISEC Polska,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,
 • KS „KUSY” Szczecin,
 • Kluby Superligi piłki ręcznej.

 

CO DALEJ PO TYM KIERUNKU? ( przykładowe możliwości dalszego kształcenia)

 

·          medycyna, mikrobiologia,

·          biologia, biologiczne podstawy kryminalistyki,

·          genetyka i biologia eksperymentalna,

·          wychowanie fizyczne,

·          stomatologia, farmacja,

·          biologia, biotechnologia,

·          genetyka i biologia eksperymentalna,

·          pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne,

·          administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia,

·          geografia, geografia morza i wybrzeża,

·          geologia, geoanalityka,

·          turystyka i rekreacja,

·          ochrona środowiska,

·          rolnictwo, rybactwo, ogrodnictwo,

·          zootechnika.