Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - I b _humanistyczno - językowa
Nazwa oddziału

 I b _humanistyczno - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

Kierunek ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań humanistycznych oraz lingwistycznych. Oferta skierowana jest do osób, które pragną rozwijać swoje pasje twórcze. Są kreatywne, ciekawe świata, odważne  w realizacji własnych projektów. Znajdą tu miejsce także Ci, którzy do tej pory nie mieli okazji lub nie potrafili zaprezentować swoich umiejętności.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ KLASĘ?

·       rzetelne przygotowanie do matury (lekcje, konsultacje, fakultety, dodatkowe zajęcia poza szkołą),

·       dodatkowy przedmiot: kultura norweska- poznanie kultury krajów skandynawskich oraz podstaw języka norweskiego, umożliwiających prosta komunikację (jesteśmy organizatorami projektu „Wieczór z Norwegią”, organizowanego w ramach miejskich „Dni Skandynawskich”),

·        zdawalność matury z  języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie,

·       zdawalność matury z historii rozszerzonej - jeden z najwyższych wyników                  w Szczecinie (2015, 2016, 2017, 2019),

·       projekty grupowe, nacisk na kształcenie kompetencji miękkich, w tym interpersonalnych (cenionych wśród pracodawców),

·       zwiększona liczba godzin zajęć z języka angielskiego pozwala na opanowanie języka angielskiego na poziomie B2 (w sposób komunikatywny w mowie i w piśmie),

·       również język polski w zwiększonej liczbie godzin pozwala na gruntowne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym,

·       dla zainteresowanych, przygotowanie do uzyskania certyfikatów  FCE- First Certificate English oraz Goethe Zertifikat (50% kosztów pokrywa szkoła),

·       przygotowanie i udział w Olimpiadzie Historycznej, wojewódzkiego turnieju IPN „Zamieszajmy w peerelowskim kotle” i in.,

·       poznawanie języka i historii przez praktykę:

- wycieczki zagraniczne- projekt „Kulturalnie przez Europę”- Hiszpania, Chorwacja, Italia, Grecja oraz  Dania- Kopenhaga,

- we współpracy z CDP i Urzędem Marszałkowskim: Niemcy- Berlin, Poczdam,

- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie,

- zajęcia z wolontariuszami International School AISEC Polska,

- projekty międzynarodowe – współpraca z Ystad w Szwecji,

- zajęcia na uczelni, Wdział Filologiczny US: anglistyka, polonistyka,

- zajęcia praktyczne w  instytucjach kultury: Centrum Dialogu Przełomy (w tym coroczny wolontariat przy organizacji Europejskiej Nocy Muzeów- Plac zabaw w stylu retro przy CDP) Muzeum Narodowe, IPN,

 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

 

·       Wydział Filologii US: anglistyka i skandynawistyka (patronat nad klasą),

·       Instytut Goethego,

· Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,

·       International School AISEC Polska,

·       Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy,

·       IPN Szczecin,

·       Książnicą Pomorską,

·       Stowarzyszeniem na Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie (opieka nad grobami),

 

CO DALEJ PO TYM KIERUNKU? ( przykładowe możliwości dalszego kształcenia)

 

·     filologia angielska / germańska,

·      filologia polska,

·      filologia skandynawska,

·     lingwistyka,

·      prawo, prawo europejskie, administracja,

·      historia, filozofia,

·      archeologia,

·     dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

·      stosunki międzynarodowe,

·      bezpieczeństwo narodowe / wewnętrzne,

·      politologia, socjologia, praca socjalna,

·      kulturoznawstwo.