Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 - a-c
Nazwa oddziału

 a-c

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Plastyka

Opis