Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1A klasa matematyczno-technologiczna
Nazwa oddziału

 1A klasa matematyczno-technologiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Fizyka

Opis

Klasa przygotowująca do dalszego kształcenia na kierunkach politechnicznych i ścisłych. Uczniowie tej klasy uzyskują bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym nie tylko z przedmiotów kierunkowych, ale również tych, które wybierają jako dodatkowe. Równocześnie uczniowie tej klasy realizują program rozszerzonego języka angielskiego. Drugi język obcy realizowany w mniejszej ilości godzin uczeń  może wybrać między niemieckim i hiszpańskim. Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski i fizyka. Możliwości wyboru drugiego języka obcego nowożytnego:

- język hiszpański - od podstaw,

- język niemiecki - kontynuacja po szkole podstawowej.