Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - a (i) - psychologiczna
Nazwa oddziału

 a (i) - psychologiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Chemia

Opis

Do tej klasy podania składaj podania tylko uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.


  • lekcje psychologii
  • praca w wolontariacie udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej
  • MAM-PUM – udział w projekcie Młodzieżowej Akademii przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
  • udział w Ogólnopolskim Programie – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie Pionier 1907
  • współorganizacja Dnia Psychologii i Pedagogiki
  • udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach psychologicznych