Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - 1c - informatyczno - językowa
Nazwa oddziału

 1c - informatyczno - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Informatyka

Opis

  • udział w projektach i konkursach informatycznych
  • nauka języka angielskiego w dziesięcioosobowych grupach
  • lekcje informatyki przez 4 lata
  • współorganizacja dni poświęconych językom  obcym
  • udział w konkursach, olimpiadach z języka angielskiego