Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - 1b - pedagogiczna
Nazwa oddziału

 1b - pedagogiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Geografia

Opis

  • lekcje pedagogiki
  • zajęcia w przedszkolu
  • praca w wolontariacie
  • MAM- PUM – udział w projekcie Młodzieżowej Akademii przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
  • współorganizacja Dnia Psychologii  i Pedagogiki