Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Cyfrowych - 1 Ta - technik informatyk
Nazwa oddziału

 1 Ta - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Kształcimy w zawodzie TECHNIK INFORMATYK.

Przygotowujemy do egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:

INF.02. - Administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych