Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - 1 S sportowy - piłka nożna chłopców, piłka siatkowa chłopców, sporty wodne
Nazwa oddziału

 1 S sportowy - piłka nożna chłopców, piłka siatkowa chłopców, sporty wodne

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Język polski

Dodatkowe wymagania

 Test Sprawności Fizycznej

Opis

Oddział Sportowy o profilu interdyscyplinarnym, obejmujący grupy treningowe z kilku dyscyplin: piłka siatkowa, pływanie i sportowe ratownictwo wodne, kajakarstwo olimpijskie, piłka nożna chłopców, inne licencjonowane Polskiego Związku Sportowego.

Szkolenie dodatkowe: szkoła Trenerów CKS