Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - 1 M Mistrzostwa Sportowego – piłka ręczna dziewcząt i chłopców
Nazwa oddziału

 1 M Mistrzostwa Sportowego – piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Język polski

Dodatkowe wymagania

 Test Sprawności Fizycznej

Opis

Oddział Mistrzostwa Sportowego – dyscyplina: 

piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Szkolenie dodatkowe - Szkoła Trenerów CKS