Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - 1 B Strażacko - ratownicza
Nazwa oddziału

 1 B Strażacko - ratownicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Chemia
 • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Biologia

Opis

KLASA O PROFILU 

„Strażacko - ratowniczym”

Klasa o profilu strażacko-ratowniczym to oferta dla uczniów ukierunkowanych na przygotowanie do pracy w Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbach Ratowniczych. Patronat nad klasą objął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Pomorskie Towarzystwo Ratownicze. Uczniowie realizujący naukę w tej klasie uczestniczyć będą m.in. w zajęciach prowadzonych przez strażaków z PSP w Szczecinie oraz na terenie PSP „Gazoport” w Świnoujściu, PSP Portu Lotniczego w Goleniowie, w jednostkach OSP i WOPR, Morskiej Służby Poszukiwawczo Ratowniczej SAR w Świnoujściu, Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, w Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej.

Dzięki współpracy z Jednostkami Ratowniczo – Gaśniczymi PSP w Szczecinie oraz jednostkami OSP i WOPR będziesz miał wyjątkową możliwość połączenia nauki z praktyką!

 

Oferujemy:

 •     dodatkowe zajęcia sportowe przygotowujące do testów sprawnościowych wymaganych w szkołach pożarniczych i na kierunkach związanych
  ze służbami ratowniczymi,
 •      specjalistyczne zajęcia prowadzone przez fachowców w: PSP w Szczecinie, PSP „Gazoport” w Świnoujściu, PSP w Porcie Lotniczym w Goleniowie, Jednostkach OSP i WOPR, Morskiej Służbie Poszukiwawczo Ratowniczej SAR w Świnoujściu, Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej
  w Świnoujściu, Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej.

Przewidujemy także zorganizowanie dodatkowych zajęć związanych ze specyfiką klasy takich, jak:


 •         musztra,
 •          samoobrona,
 •          wspinaczka,
 •          ratownictwo medyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego, w tym m.in. fantomów, AED, deski ortopedycznej, kamizelki Act Fast,
 •          język migowy.

Planujemy zorganizowanie kursów kończących się uzyskaniem certyfikatów:

 •          z zakresu pierwszej pomocy KPPP, BLS/AED,
 •          nurkowania,
 •          ratownika WOPR.