Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - 1 A Bezpieczeństwo publiczne
Nazwa oddziału

 1 A Bezpieczeństwo publiczne

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Wiedza o społeczeństwie
 • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

Opis

KLASA O PROFILU 

„Bezpieczeństwo publiczne”

to profil z gwarancją przyszłego zatrudnienia!!!

Jeśli interesujesz się funkcjonowaniem służb mundurowych, klasa o profilu „Bezpieczeństwo publiczne” pozwoli Ci poznać pracę Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej czy Inspekcji Transportu Drogowego. Zyskasz również podstawową wiedzę związaną 
z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym. Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł kontynuować naukę w szkołach i na uczelniach kształcących specjalistów zatrudnianych we wszystkich rodzajach służb mundurowych.Dzięki zawartej współpracy z licznymi instytucjami i służbami mundurowymi oferujemy Ci wyjątkową możliwość połączenia nauki z praktyką!


Na specjalistycznych zajęciach prowadzonych przez służby mundurowe:


 • dowiesz się, jak funkcjonują służby mundurowe,
 • nauczysz się nosić mundur,
 •  zostaniesz zapoznany z ceremoniałem w służbach mundurowych,
 • poznasz główne zadania ochrony ludności,
 • otrzymasz odpowiedź na pytania: co to jest bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie strategiczne i kryzysowe, kryminalistyka i kryminologia,
 • poznasz podstawy prawa karnego, 
 • nabierzesz praktycznych umiejętności pracy zespołowej a także rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia,
 • zetkniesz się z technikami interwencji i technikami negocjacji,
 • nie będzie Ci obca topografia i orienteering,
 • poznasz historię służb mundurowych w Polsce i na świecie oraz pracę służb i oddziałów specjalnych,
 • zostaniesz zapoznany z zadaniami, prawami i obowiązkami współczesnych służb mundurowych w Polsce,
 • uzyskasz wiedzę na temat współpracy międzynarodowej służb mundurowych.


Uczniom tej klasy proponujemy ponadto specjalistyczne formy zajęć prowadzonych przez ekspertów:


 • ćwiczenia z musztry,
 • strzelectwo sportowe,
 • techniki interwencji i samoobrony,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • wspinaczka,
 • paintball.

Przewidujemy także zorganizowanie obozów, a także zajęć terenowych i innych związanych ze specyfiką klasy: • obozy survivalowe,
 •  obóz wodny z elementami ratownictwa wodnego,
 •  biegi na orientację.