Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - cukiernik
Nazwa oddziału

 cukiernik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Opis

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

  • zdobycie dyplomu cukiernika,
  • uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
    • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
  • absolwent po uzyskaniu tytułu cukiernika może podjąć dalszą naukę w Branżowej Szkole II stopnia  lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych, prowadzonych przez naszą szkołę.

Kształcąc się w tym zawodzie poznasz zasady prowadzenia procesów technologicznych w produkcji ciastkarskiej. Nauczysz się wytwarzać oraz dekorować wyroby cukiernicze i przygotowywać je do dystrybucji. Staniesz się ekspertem w obsłudze nowoczesnych urządzeń technicznych. Umiejętność posługiwania językiem obcym, pozwoli Ci podjąć pracę także za granicami kraju.
Absolwenci mogą:
- podjąć pracę w cukierniach i zakładach spożywczych
- otworzyć własny zakład rzemieślniczy
- uzyskać dyplom czeladnika, który umożliwi podjęcie pracy w państwach Unii Europejskiej
- kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Branżowej II Stopnia (kończy się maturą)