Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - kucharz
Nazwa oddziału

 kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Opis

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

  • zdobycie tytułu kucharza
  • uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
    • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
  • absolwent po uzyskaniu tytułu kucharza może podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych, prowadzonych przez naszą szkołę.

Kształcąc się w tym zawodzie poznasz zasady żywienia i podstawy technologii gastronomicznej. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania, wykonania
i serwowania potraw. Umiejętność posługiwania się komputerem i językiem obcym , pozwoli Ci podjąć pracę także za granicami kraju.
Absolwenci mogą:
- podjąć pracę 
w restauracjach, kawiarniach, lokalach gastronomicznych,
- być zatrudnieni w szpitalach, sanatoriach i szkołach,
- prowadzić własną działalność gastronomiczną
- kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Branżowej II Stopnia (kończy się maturą)