Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika hotelarstwa,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • HTG.06 Realizacja usług w recepcji
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach

Kształcąc się w tym zawodzie poznasz branżę hotelarską. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności promocyjnej oraz rezerwowania i sprzedaży usług hotelarskich. Będziesz przygotowany do wykonywania prac związanych z obsługą gości
w recepcji, przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Nauczysz się przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości, a także przyjmować i realizować zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe.
Absolwenci mogą:
- podjąć pracę w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych,  
  pensjonatach, zajazdach, schroniskach,
- podjąć pracę we współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej,  
  kolejowej,  lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach,
- znaleźć zatrudnienie w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami
  hotelarskimi
- prowadzić własną działalność agroturystyczną i gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.