Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - technik żywienia i usług gastr. A i B
Nazwa oddziału

 technik żywienia i usług gastr. A i B

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Nauka w tym zawodzie umożliwia: 

 • zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach.

Kształcąc się w tym zawodzie poznasz tajniki sporządzania i ekspedycji potraw i napojów . Nauczysz się planowania i oceny żywienia oraz oceniania jakości żywności. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania produkcji gastronomicznej, a także planowania i realizacji usług gastronomicznych. Poszerzysz swoją wiedzę z zakresu żywienia dietetycznego.
Absolwenci mogą:
- podjąć pracę
w zakładach świadczących usługi gastronomiczne: restauracje, kawiarnie,  
  lokale gastronomiczne,
- podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych i obrotem
  żywnością,
- prowadzić własną działalność gospodarczą i agroturystyczną,
- podjąć pracę w organizacjach ochrony konsumenta.