Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - 1 Tp - technik programista
Nazwa oddziału

 1 Tp - technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Drugi przedmiot rozszerzony do wyboru:

  • fizyka,
  • informatyka,
  • język angielski,
  • język niemiecki.