Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (bsm)
Nazwa oddziału

 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (bsm)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód polecany osobom zainteresowanym:

  • obsługą i serwisowaniem różnorodnych urządzeń wykorzystywanych - nie tylko! - w rolnictwie i ogrodnictwie,
  • przetwórstwie roślinnym i zwierzęcym,
  • w zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz w prowadzeniu niektórych prac ziemnych (urządzenia melioracyjne).