Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1C matematyczno-fizyczna
Nazwa oddziału

 1C matematyczno-fizyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

KLASA 1C (matematyczno-fizyczna)

1. Oddział pod patronatem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

·        język polski

·        matematyka

·        fizyka

·        język angielski

3. Program nauczania matematyki wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez pracowników ZUT, US i innych.

4. Program nauczania fizyki urozmaicony poprzez udział w wykładach US I ZUT oraz wykonywanie doświadczeń w laboratoriach ZUT. Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.

5. Program nauczania języka angielskiego uzupełniony o projekt Język angielski z platformą edukacyjną TED oraz współpracę z Wydziałem Humanistycznym US (Filologia angielska).

6. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:

·        Kole matematycznym Matematyka Ma Moc

·        Kole Informatyka użytkowa z elementami grafiki komputerowej

·        Kole fizycznym*

7. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Greiswaldu (udział w wykładzie w Instytucie Maxa Plancka oraz zwiedzanie elektrowni jądrowej), do Poznania (Politechnika Poznańska lub Wydział Matematyczno-Informatyczny UAM).

8. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Międzyszkolne Zawody Matematyczne organizowane przez Wydział Matematyczno-Fizyczny US, międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny, ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny).

* koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów; mogą mieć charakter międzyoddziałowy