Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1B 2 biologiczno-psychologiczna
Nazwa oddziału

 1B 2 biologiczno-psychologiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język polski

 Język angielski

Opis

KLASA 1B2 (biologiczno-psychologiczna)                

1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Instytutu Psychologii US.

2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

·        język polski

·        matematyka

·        biologia

·        język angielski

3. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.

4. Program nauczania języka polskiego uzupełniony o udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (w kinie Pionier), systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów oraz zagadnienia z zakresu psychologii (udział w wykładach w Instytucie Psychologii).

5. Program języka angielskiego  wzbogacony o autorski projekt Język angielski w medycynie.

6. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.

7. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:

·        Kole biologicznym

·        Kole chemicznym

·        Kole psychologicznym

·        Dyskusyjnym Klubie Filmowym*

8. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Poznania (Instytut Psychologii, palmiarnia).

9. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny).

* koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów; mogą mieć charakter międzyoddziałowy