Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1B 1 biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 1B 1 biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

KLASA 1B1 (biologiczno-chemiczna)

1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: 

·         język polski

·         matematyka

·         biologia

·         chemia

3. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.

4. Program nauczania chemii urozmaicony poprzez wykłady tematyczne na ZUT i US oraz ćwiczenia laboratoryjne.

5. Program języka angielskiego  wzbogacony o autorski projekt Język angielski w medycynie.

6. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.

7. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:

·         Kole biologicznym

·         Kole chemicznym

·         Kole psychologicznym

·         Dyskusyjnym Klubie Filmowym*

8. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Stralsundu i na Rugię (biologia) oraz do Torunia (Centrum Chemii w Małej Skali). Możliwość wycieczek lokalnych (Zakłady Chemiczne w Policach, oczyszczalnia ścieków).

9. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny).


* koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów; mogą mieć charakter międzyoddziałowy