Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1A humanistyczna
Nazwa oddziału

 1A humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

KLASA 1A (humanistyczna)

1. Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin oraz Technoparku Pomerania.

2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

·         język polski

·         matematyka

·         historia

·         wiedza o społeczeństwie

3. Program nauczania języka polskiego wzbogacony o edukację medialną, udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej ( w kinie Pionier) oraz systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów.

4. Program nauczania historii urozmaicony przez udział w prelekcjach szczecińskich muzeów oraz innych instytucji. Możliwość udziału
w rozprawach sądowych (na warunkach określonych przez organizatorów).

5. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez szczecińskich prawników.

6. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:

·         Szkolnym Klubie Debat Oksfordzkich

·         Kole szachowym

·         Dyskusyjnym Klubie Filmowym*

7. Planowane wyjazdy: Teatr Muzyczny w Gdyni, wycieczki tematyczne, np. do Warszawy i Krakowa.

8. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie i  Świecie Współczesnym oraz różnych konkursów przedmiotowych.


* koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów; mogą mieć charakter międzyoddziałowy