Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze - technik architektury krajobrazu (tk)
Nazwa oddziału

 technik architektury krajobrazu (tk)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Zawód technika architektury krajobrazu jest polecany osobom zainteresowanym:

  • możliwością zagospodarowania terenów zieleni,
  • upiększaniem skwerów miejskich,
  • tworzeniem parków i ogrodów przydomowych,
  • przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych,
  • projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole).

W trakcie nauki realizowane są zajęcia z zakresu hortiterapii.