Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1g - „matematyczno-chemiczna”
Nazwa oddziału

 1g - „matematyczno-chemiczna”

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

Opis

Klasa 1 g - „matematyczno-chemiczna”

 

Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

-          MATEMATYKA

-          CHEMIA

-          TRZECI PRZEDMIOT ROZSZERZONY wybierany przez ucznia w 2 półroczu klasy pierwszej i realizowany od początku klasy drugiej spośród przedmiotów:
j. niemiecki, biologia, fizyka i informatyka.

 

 

W dzisiejszym świecie nie sposób traktować nauk ścisłych z osobna. Każda z nich ma własny zakres badań, ale bardzo często współdziałają one ze sobą. Każda z nich związana jest z poznawaniem współczesnego świata. Wspólną ich cechą jest korzystanie z matematyki. Wszystkie te fakty mają być oczywiste dla ucznia kończącego tę klasę. Zakładamy, iż absolwent tej klasy będzie miał bogaty zasób wiadomości, a przede wszystkim umiejętności, umożliwiające zdanie matury z każdego z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, tj. matematyki oraz chemii a tym samym będzie przygotowany do podjęcia studiów na szeroko pojętych kierunkach matematyczno – przyrodniczych. Jednocześnie w trakcie nauki w liceum będziemy kłaść nacisk na kształcenie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach nietypowych.

 

Patronat nad klasą sprawuje Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.