Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - 1P pływanie
Nazwa oddziału

 1P pływanie

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Język niemiecki

Dodatkowe wymagania

 Testy sprawności fizycznej dla pływania/sportów wodnych

Opis

Przedmioty realizowane w rozszerzeniach:

biologia

język angielski

język niemiecki