Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - 1N Piłka nożna chłopców i dziewcząt
Nazwa oddziału

 1N Piłka nożna chłopców i dziewcząt

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Język niemiecki

Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej dla piłki nożnej dziewcząt i chłopców

Opis

Przedmioty realizowane w rozszerzeniach:

biologia

język angielski

język niemiecki