Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ - Iw1 - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Iw1 - wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis