Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ - IB - Ślusarz + Operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 IB - Ślusarz + Operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis