Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ - IA - Elektromechanik
Nazwa oddziału

 IA - Elektromechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Opis