Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1c - „humanistyczno-społeczna”
Nazwa oddziału

 1c - „humanistyczno-społeczna”

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

Klasa 1 c - „humanistyczno-społeczna

 

Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

-                      JĘZYK POLSKI

-                      JĘZYK ANGIELSKI

-                      HISTORIA

            Wszystkie największe korporacje współczesnego świata szukają do swych zespołów humanistów. Dlaczego? Bo humanista to człowiek, który potrafi myśleć logicznie, ale i nieschematycznie. Przełamuje  obowiązujące konwencje myślowe, szuka nowych rozwiązań, jest kreatywny, wolny od szablonów, a do tego potrafi zrozumieć drugiego człowieka. Zdolność empatii i wrażliwość na ludzi, głębokie zrozumienie ludzkiej natury, doskonała sprawność językowa i bardzo dobre umiejętności komunikacji pozwalają humaniście znakomicie współpracować z innymi, wzmacniać wzajemne relacje, tworzyć przyjazną atmosferę pracy, a także doskonale zarządzać grupą.

Chcemy zerwać z błędnym widzeniem humanisty jako poety nieumiejącego zliczyć do dziesięciu! Chcemy wrócić do źródeł - do starożytnej koncepcji humanisty jako człowieka wszechstronnego, umiejącego myśleć logicznie i przestrzennie, świadomego mocy słowa i wykorzystującego język do prowadzenia dyskusji, argumentowania swojego stanowiska, umiejącego przekonać do swoich racji, a jednocześnie człowieka pewnego swojej wartości i otwartego na spotkanie z drugim człowiekiem. Bo nauki humanistyczne to te "właściwe człowiekowi" – będące środkiem pośredniczącym w przekazie myśli ludzkiej.

            Program klasy zakłada kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach na kierunkach humanistycznych (polonistyka w różnych specjalnościach, filologie, pedagogika, psychologia), artystycznych, społecznych (socjologia, politologia, prawo).