Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1b - „językowo-matematyczna”
Nazwa oddziału

 1b - „językowo-matematyczna”

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Klasa 1 b - „językowo-matematyczna”

 

Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

-          MATEMATYKA

-          JĘZYK ANGIELSKI

-          JĘZYK NIEMIECKI

 

Założenia klasy językowo-matematycznej zawierają:

-       nauczanie dwóch współczesnych języków europejskich (język angielski oraz język niemiecki – oba w  zakresie rozszerzonym),

W KLASIE NIE JEST PROWADZONA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO  ORAZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD PODSTAW !

-       nauczanie matematyki w zakresie rozszerzonym,

-       zintegrowanie treści wiodących przedmiotów językowych z pozostałymi przedmiotami, przede wszystkim z matematyką i językiem polskim,

-       poznanie elementów terminologii specjalistycznej języka angielskiego z wybranych dziedzin nauki: prawo, medycyna,  ekonomia, polityka,

-       przygotowanie uczniów do pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego z matematyki, wymaganego na wielu uczelniach zagranicznych oraz krajowych.

 

Ze względu na bardzo solidne umiejętności językowe wraz z uzyskaną w toku kształcenia wiedzą matematyczną, zgłoszenia do klasy językowo-matematycznej powinni rozważać uczniowie zamierzający podjąć studia:

-       na uczelniach zagranicznych

-       na wydziałach prawa i administracji,

-       na kierunkach ekonomicznych i biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji europejskiej, etc.

 

 

Patronat nad klasą sprawuje Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.