Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące - 1C dziennikarska
Nazwa oddziału

 1C dziennikarska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

Klasa rozwija zainteresowania dziennikarskie, inspiruje do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz pracy w zespole. Przygotowuje do podjęcia studiów, na których wymagany jest wysoki wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, historii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Przedmiotem uzupełniającym w tej klasie są warsztaty dziennikarskie, które dają umiejętność tworzenia tekstów prasowych, co uczniowie wykorzystują w praktyce, redagując gazetkę szkolną "eLO8", w której pierwsze kroki stawiali znani szczecińscy dziennikarze.