Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące - 1B medyczno - przyrodnicza
Nazwa oddziału

 1B medyczno - przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Opis

Klasa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów, na których wymagany jest wysoki wynik z egzaminu maturalnego z biologii, języka angielskiego i geografii. Uczeń realizuje trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym, czyli język angielski, biologię oraz geografię (1B). Kierunek ten rozwija aktywną osobowość, wyrabia umiejętność kojarzenia i wnioskowania oraz samodzielnego poszukiwania wiedzy. Na lekcjach przedmiotów kierunkowych uczniowie będą pracowali metodami opartymi o myślenie krytyczne (TOC), co usprawni ich umiejętności formułowania wniosków i zależności przyczynowo - skutkowych wynikających z logicznej analizy problemów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych, biologicznych, a także ekonomicznych.