Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - E - Medyczno - Biotechnologiczny
Nazwa oddziału

 E - Medyczno - Biotechnologiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

1 E - klasa o profilu medyczno-biotechnologicznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy do wyboru(angielski, niemiecki, francuski)
Profil objęty patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Realizacja  programu klasy umożliwia:

naukę biologii, chemii oraz języka obcego na poziomie rozszerzonym,

możliwość podjęcia studiów na kierunkach medycznych m.in. lekarski, farmacja, analityka medyczna, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, psychologia,

poznanie etymologii pojęć przyrodniczych poprzez udział w zajęciach z języka łacińskiego,

udział w zajęciach poszerzających wiedzę z genetyki, chemii organicznej i nieorganicznej, oraz biochemii,

uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach i warsztatach prowadzonych przez kadrę akademicką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz PUM,

naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie rozszerzonym,

przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.z zakresu biologii i chemii.