Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - D - Dwujęzyczny - język niemiecki
Nazwa oddziału

 D - Dwujęzyczny - język niemiecki

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język niemiecki

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian z języka niemieckiego

Opis

1D-klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania

przedmioty na poziomie rozszerzonym: język niemiecki, geografia, matematyka

Profil objęty patronatem Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Realizacja  programu klasy umożliwia:

przygotowanie i przystąpienie w szkole do egzaminu  Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II, uprawniającego do studiowania na niemieckich uczelniach,

opanowanie języka na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów na uczelniach niemieckojęzycznych,

uczestnictwo w  projektach edukacyjnych z rówieśnikami z Niemiec, oraz innych krajów niemieckojęzycznych,

współpracę ze szkołami partnerskimi z Niemiec, wymiany uczniowskie,

doskonalenie języka w ramach przedmiotów nauczanych dwujęzycznie: matematyka oraz historia.